Amsterdamse Scholenbeurs aanvragen l September Onderwijs
030 265 7658 September Onderwijs

Amsterdamse scholenbeurs

 

Amsterdamse Scholenbeurs voor PO, VO en MBO

De Amsterdamse Scholenbeurs is een door het rijk bekostigde subsidie waarmee PO, VO en MBO scholen in Amsterdam zich kunnen ontwikkelen. Er zijn twee varianten. De Amsterdamse Scholenbeurs voor het PO & VO en de Amsterdamse Scholenbeurs voor het MBO. Het doel van beide beurzen is scholen beter te ontwikkelen zodat zij alles uit hun leerlingen kunnen halen. Hoewel het doel van beide beurzen bijna hetzelfde is verschillen de voorwaarden enigszins.

 

De Amsterdamse Scholenbeurs PO & VO

Scholen kunnen de beurs tussen 14 maart en 22 april 2018 aanvragen voor het schooljaar 2018-2019. De beurs is voor scholen in Amsterdam werkzaam binnen het primair-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs. De hoogte van de scholenbeurs is 30.000 tot 90.000 euro per school en is afhankelijk van het leerlingenaantal op de school. Scholen dienen 25% van het bedrag zelf te financieren.

De Amsterdamse Scholenbeurs bestaat uit een subsidie die voor een periode van maximaal twee schooljaren wordt toegekend. Scholen kunnen maar één keer een scholenbeurs toegekend krijgen. De Amsterdamse Scholenbeurs voor PO en VO is in 2015 gestart en loopt nog tot en met 2018. Dit jaar is dus de laatste kans om de beurs in te zetten.

De Amsterdamse Scholenbeurs MBO

Scholen kunnen de beurs tussen 14 maart en 22 april 2018 aanvragen voor het schooljaar 2018-2019. Een Amsterdamse Scholenbeurs MBO is bedoeld om een impuls te geven aan de professionaliteit van de organisatie. De Scholenbeurs mbo richt zicht op de onderwijs- en schoolontwikkeling van een onderwijsteam. Teams kunnen, in afstemming met de locatiedirecteur, zelf aangeven waar zij een aanvraag voor willen indienen voor het schooljaar daarop.

De scholenbeurs MBO kan voor één schooljaar worden ingezet en vaker dan 1 keer worden aangevraagd, mits het subsidieplafond dit toelaat. De hoogte van het subsidiebedrag is maximaal € 50.000,-. Scholen dienen 25% van het bedrag zelf te financieren.

 

Hoe kun je de Scholenbeurs inzetten?

Amsterdamse Scholenbeurzen voor PO, VO en MBO kunnen op vergelijkbare wijze worden ingezet. Voorwaarde is dat de activiteiten een impuls geven aan onderwijs- en schoolontwikkeling. Denk hierbij aan:

  • Impuls om een verbeter- of professionele cultuur te realiseren waarin leraren met en van elkaar leren.
  • Aanscherpen van de onderwijsvisie of het onderwijskundig profiel van de school en dat operationaliseren in het onderwijs.
  • Versterken van de kwaliteitszorg en cyclische werkwijze van de school.
  • Inzet op een specifiek thema, zoals versterken taalonderwijs, versterken pedagogisch concept, versterken internationale oriëntatie in de lessen.
  • Het implementeren van ICT middelen om het primaire proces te verbeteren (bijv. ‘gepersonaliseerd leren’).
  • Het inzetten van extra expertise om de basiskwaliteit op orde te krijgen (bijv. in geval aangepast inspectiearrangement).
  • Extra inzitten op training of activiteiten om te voldoen aan het afgesproken ondersteuningsprofiel van de school (passend onderwijs).
  • Extra voor MBO: Maatregelen om verzuim en uitval terug te dringen binnen het college/team.
  • Extra voor MBO: Maatregelen om de ouderbetrokkenheid te vergroten.

 

Ontwikkelprogramma op maat voor jouw school

September Onderwijs begeleid je graag met het samenstellen van een voor jouw school op maat gemaakt programma. Ook de subsidieaanvraag zelf kunnen we in ondersteunen.

Hulp nodig bij je aanvraag?

Neem gerust contact met me op! Ik help je graag.

Tom Zomer

  [email protected]
 06 4778 6344

Wij bieden de volgende cursussen aan in Amsterdam:

Leerlingen coachen

Wil je meer op een coachende manier lesgeven? En richt je je liever op wat al wél goed gaat? Nieuwe vaardigheden aan de hand van je eigen praktijkvoorbeelden.

Differentiëren in de les

Hoe benut je optimaal de talenten van je leerlingen? En hoe differentieer je handig in instructie, snelheid en tijd? Haal het best uit je klas naar boven door betere technieken.

Burgerschap

Welke vaardigheden hebben jouw studenten nodig in onze huidige maatschappij? Hoe ga je om met burgerschap en diversiteit? Praktische handvatten om direct mee aan de slag te gaan.

Eigenaarschap vergroten bij leerlingen

Wil jij het eigenaarschap van je leerlingen vergroten? Ontdek hoe jij verantwoordelijkheid en zelfstandigheid creëert bij jouw leerlingen. 

Werkdruk verminderen

Heb je het gevoel dat de werkdruk te hoog is? Wil je meer controle over je agenda en effectief om leren gaan met werkdruk? Praktische handvatten die je direct kan toepassen.

Succesvol samenwerken als team

Om alles uit jouw team te halen, moet je succesvol kunnen samenwerken. Maar hoe doe je dat nu écht? Leer effectiever te communiceren en vorm een sterker team.

Gepersonaliseerd leren

Wil jij de inzet van je leerlingen vergroten? Ze meer zelfvertrouwen geven door ze meer zelfstandig te laten werken? Ga aan de slag met gepersonaliseerd leren en haal het beste uit je leerlingen naar boven.

21st Century skills

Welke vaardigheden hebben jouw leerlingen meer nodig in onze huidige maatschappij? En hoe help je hen die effectief ontwikkelen? Maak de 21st century skills je eigen en help leerlingen groeien.

Leerlingen motiveren

Hoe zorg jij voor intrinsiek gemotiveerde leerlingen? En hoe betrek je hen actief bij jouw les? Praktische handvatten waar je direct mee aan de slag kunt.