fbpx

✓ Beoordeeld met een 8,9

✓ 10+ jaar ervaring

✓ CRKBO & NRTO gecertificeerd

Gemiddelde
beoordeling

8.9

Amsterdamse Scholenbeurs l September Blog


Amsterdamse Scholenbeurs voor PO, VO en MBO

De Amsterdamse Scholenbeurs is een door het rijk bekostigde subsidie waarmee PO, VO en MBO scholen in Amsterdam zich kunnen ontwikkelen. Er zijn twee varianten. De Amsterdamse Scholenbeurs voor het PO & VO en de Amsterdamse Scholenbeurs voor het MBO. Het doel van beide beurzen is scholen beter te ontwikkelen zodat zij alles uit hun leerlingen kunnen halen. Hoewel het doel van beide beurzen bijna hetzelfde is verschillen de voorwaarden enigszins.

De Amsterdamse Scholenbeurs PO & VO

Scholen kunnen de beurs tussen 14 maart en 22 april 2018 aanvragen voor het schooljaar 2018-2019. De beurs is voor scholen in Amsterdam werkzaam binnen het primair-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs. De hoogte van de scholenbeurs is 30.000 tot 90.000 euro per school en is afhankelijk van het leerlingenaantal op de school. Scholen dienen 25% van het bedrag zelf te financieren.

De Amsterdamse Scholenbeurs bestaat uit een subsidie die voor een periode van maximaal twee schooljaren wordt toegekend. Scholen kunnen maar één keer een scholenbeurs toegekend krijgen. De Amsterdamse Scholenbeurs voor PO en VO is in 2015 gestart en loopt nog tot en met 2018. Dit jaar is dus de laatste kans om de beurs in te zetten.

De Amsterdamse Scholenbeurs MBO

Scholen kunnen de beurs tussen 14 maart en 22 april 2018 aanvragen voor het schooljaar 2018-2019. Een Amsterdamse Scholenbeurs MBO is bedoeld om een impuls te geven aan de professionaliteit van de organisatie. De Scholenbeurs mbo richt zicht op de onderwijs- en schoolontwikkeling van een onderwijsteam. Teams kunnen, in afstemming met de locatiedirecteur, zelf aangeven waar zij een aanvraag voor willen indienen voor het schooljaar daarop.

De scholenbeurs MBO kan voor één schooljaar worden ingezet en vaker dan 1 keer worden aangevraagd, mits het subsidieplafond dit toelaat. De hoogte van het subsidiebedrag is maximaal € 50.000,-. Scholen dienen 25% van het bedrag zelf te financieren.

Hoe kun je de Scholenbeurs inzetten?

Amsterdamse Scholenbeurzen voor PO, VO en MBO kunnen op vergelijkbare wijze worden ingezet. Voorwaarde is dat de activiteiten een impuls geven aan onderwijs- en schoolontwikkeling. Denk hierbij aan:

  • Impuls om een verbeter- of professionele cultuur te realiseren waarin leraren met en van elkaar leren.
  • Aanscherpen van de onderwijsvisie of het onderwijskundig profiel van de school en dat operationaliseren in het onderwijs.
  • Versterken van de kwaliteitszorg en cyclische werkwijze van de school.
  • Inzet op een specifiek thema, zoals versterken taalonderwijs, versterken pedagogisch concept, versterken internationale oriëntatie in de lessen.
  • Het implementeren van ICT middelen om het primaire proces te verbeteren (bijv. ‘gepersonaliseerd leren’).
  • Het inzetten van extra expertise om de basiskwaliteit op orde te krijgen (bijv. in geval aangepast inspectiearrangement).
  • Extra inzitten op training of activiteiten om te voldoen aan het afgesproken ondersteuningsprofiel van de school (passend onderwijs).
  • Extra voor MBO: Maatregelen om verzuim en uitval terug te dringen binnen het college/team.
  • Extra voor MBO: Maatregelen om de ouderbetrokkenheid te vergroten.

Ontwikkelprogramma op maat voor jouw school

September Onderwijs begeleid je graag met het samenstellen van een voor jouw school op maat gemaakt programma. Ook de subsidieaanvraag zelf kunnen we in ondersteunen.

Incompany traject in het kort

Verkenning van de ontwikkelsituatie in jouw organisatie of team

Flexibele samenstelling van intern programma in goed overleg

Combinatie van teamtrainingen en individuele coaching

Praktijkgerichte oefeningen met werkplezier

Vraag onze brochure aan

Bekijk ons cursusaanbod

Verhalen uit het onderwijs

Coachtechnieken en werkvormen

Misschien vind je dit ook interessant?