Bijspijker (leerachterstand) traject | September Onderwijs
030 265 7658 September Onderwijs

Bijspijker (leerachterstand) traject

Bijspijker (leerachterstand) traject

Bijspijker (leerachterstand) traject bij September Onderwijs

Bijspijkeren? Leerachterstand? Het kabinet zet sterk in op het wegwerken van leerachterstanden. Wij kijken liever naar wat er wél goed gaat en wat talenten zijn van leerlingen/studenten. 

In het begeleidingstraject van September Onderwijs kunnen leerlingen aan de slag met hun eigen leervraag. Tijdens een krachtig programma op maat bestaande uit individuele begeleiding helpen we leerlingen de executieve functies en metacognitieve vaardigheden te vergroten. Zo verhelpen we leerachterstanden op een duurzame manier. Daarin werken we graag samen met de school en leerling en sluiten aan op wat er al is. We kijken naar wat er al goed gaat, bieden huiswerkbegeleiding en we leren studievaardigheden voor de toekomst aan. Met als gevolg: duurzaam verbeterde schoolresultaten en efficiëntere leervaardigheid.

 

Onze aanpak

In dit traject krijgt de leerling/student één op één huiswerkbegeleiding en ontwikkeld hij/zij de metacognitieve vaardigheden. Aan het begin van het traject worden met een risico-inventarisatie de leerdoelen van de leerling bepaald. Bij de inventarisatie wordt er persoonlijk gekeken naar: ‘Wat gaat er al goed? Wat kan de leerling/student leren? En wat heeft hij/zij nodig?’ Uit die vragen wordt er een plan van aanpak gemaakt. Vervolgens gaan de leerlingen/studenten aan de slag met zowel groepsgewijze sessies als individuele begeleiding. Aan het eind van het traject wordt bekeken of de leerdoelen behaald zijn.

 

Executieve functies en Metacognitieve vaardigheden

Binnen het leerachterstand traject bij September Onderwijs, ligt er veel focus op het aanleren van executieve functies en metacognitieve vaardigheden. Dit houdt in dat we leerlingen/studenten in staat willen brengen om de regie over hun studie terug te nemen. Ze doen kennis en vaardigheden op om het eigen denken, handelen en leren te organiseren, bij te sturen en te controleren.

Executieve functies en metacognitie zijn van grote invloed op de leerprestatie. Leerlingen/studenten die op een goede manier deze vaardigheden aanleren, hebben meer regie over hun eigen studieproces waardoor ze efficiënter kunnen leren en meer resultaat uit hun studie kunnen halen. Door de leerlingen/studenten op deze manier te ‘leren om te leren’, stel je ze niet alleen in staat om opgelopen achterstanden zelfstandig weg te werken, maar bied je ze ook handvatten om in de toekomst het oplopen van achterstanden te voorkomen waardoor de leerling/student en de school hier voor langere termijn duurzaam resultaat uit halen.

 

Intensief traject (voor zorgleerlingen)

Bij het intensieve traject, de naam zegt het al, zijn de leerlingen een stuk intensiever bezig met het verbeteren van hun studievaardigheden en het aanleren van metacognitieve vaardigheden. Het programma is geschikt voor leerlingen die meer persoonlijke begeleiding nodig hebben of voor leerlingen waarbij het waardevol is bepaalde onderwerpen vaker te herhalen en vaardigheden in te slijten.

Gedurende het traject blijven de mentoren op de hoogte door wekelijkse schriftelijke updates. Hierdoor blijven zij betrokken en kunnen zij gemakkelijk contact opnemen als zij vragen hebben of zich zorgen maken om deze leerling. Bovendien zijn er voorafgaand, tijdens en na afloop van het traject gesprekken met de zorgcoördinator. Om ervoor te zorgen dat de inzet en ontwikkelingen van de leerlingen echt gewaarborgd wordt, zijn er meerdere gesprekken met de ouders, mentor, leerling en coach samen. Op deze manier zorgen we ervoor dat de leerling ook na het traject duurzaam groeigeluk kan blijven ervaren.

Lees meer over dit traject.

Bijspijker traject in het kort

  inventarisatie met leerdoelen van de leerling

  Aandacht voor metacognitieve vaardigheden

 Groepsgewijze en individuele begeleiding

√ Regulier en intensief traject mogelijk

  Resultaat: Duurzaam verbeterde studievaardigheden en resultaten

Neem gerust contact met ons op!

Bel ons op 030 - 265 7658
maandag t/m vrijdag 9 - 18 uur
Stuur ons een bericht
WhatsApp 06 - 43124596
Stel je vraag per e-mail

Subsidie voor leerachterstand vanuit het ‘Nationaal Programma Onderwijs’

Om leerlingen en studenten tegemoet te komen in de ontwikkelachterstanden die ze hebben opgelopen vanwege de coronacrisis, komt het kabinet met het ‘Nationaal Programma Onderwijs’. Hiervoor wordt er in totaal 8,5 miljard euro gereserveerd voor trajecten die gericht zijn op het herstel en ontwikkeling van het onderwijs, maar ook voor het inhalen en compenseren van de opgelopen vertraging. Van deze subsidiepot is zo’n 6 miljard euro bedoeld voor het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs. 

Deze subsidie is er voor leerlingen of studenten in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs of MBO, die vanwege corona een onderwijsachterstand hebben opgelopen. “Wat voor leerachterstand je hebt, verschilt per persoon. Sommige leerlingen of studenten hebben bijvoorbeeld moeite met effectief studeren en anderen vinden het moeilijk om hoofd- en bijzaken te scheiden. Met de verschillende leerachterstanden wordt in het traject rekening gehouden. Er wordt persoonlijk gekeken naar welke studievaardigheden er nodig zijn en daar wordt dan aan gewerkt.”.

Wil je graag subsidie inzetten om studievaardigheden te versterken? Of ben je benieuwd naar de mogelijkheden? We komen graag met je in contact!

Ervaringen

Jeroen Beekmans – Directeur van het Pax Christi College

“Hoewel het contact vaak online was, voelde het voor ons erg persoonlijk. September heeft een warme, positieve uitstraling en laat dat ook echt merken. Dit sluit goed aan bij de grondligging van het Pax Christi. Daarnaast werd er erg goed naar ons geluisterd. Vaak vroegen trainers: ‘wat willen jullie nu eigenlijk echt bereiken?’ Dat vond ik opvallend. Ook staat ontwikkeling bij jullie echt voorop. Er is geen sprake van een eentonig programma, er word echt gekeken naar wat voor ons haalbaar en relevant is. Dat vind ik wel echt een onderscheiding van andere bedrijven. Jullie bieden een luisterend oor, en daarna maatwerk”.

Cindy Enning – Zorgcoördinator van het Pax Christi College

‘’De trainer is blijven luisteren, blijven signaleren, blijven observeren. Het brede aspect is voor de kinderen heel waardevol, hier kunnen ze echt zelf mee vooruit. We zien zoveel stappen tijdens het traject en je ziet daar echt het voordeel van. Wij willen het in ieder geval volgend jaar weer! Doordat het traject zoveel inzichten heeft opgeleverd bij de leerlingen, ouders en bij ons als school, raad ik dit traject ook voor andere scholen aan!’’

Leerling (15) – Regulier traject

“Ik heb geleerd om beter zelfstandig te werken, vanwege de verschillende tips die de coach daarover heeft gegeven. Wat me het meeste is bijgebleven van het traject is de motivational speaker, omdat ik er nog nooit één echt live heb horen praten en hij gaf zelf ook zulke goede voorbeelden en uitleg.”

Leerling (16) – Intensieve traject

“Ik heb geleerd dat je ook genoegen moet nemen met kleinere prestaties (bijv. Geen voldoende maar wel elke dag aan de planning gehouden) en heb meer een gevoel gekregen van welke studierichtingen ik interessant vindt. Ook heb ik leerstrategieën geleerd zoals de LOCI methode en de 10 min kickstart.”

Vragen over het bijspijker (leerachterstand) traject?

Laat je contactgegevens achter in het onderstaande formulier, dan nemen we zo spoedig mogelijk contact met je op.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Neem gerust contact met ons op!

Bel ons op 030 - 265 7658
maandag t/m vrijdag 9 - 18 uur
Stuur ons een bericht
WhatsApp 06 - 43124596
Stel je vraag per e-mail

Onderwijstraining waar jij morgen mee verder kunt.

w

1. Uniek
Elke ontwikkelsituatie is uniek. Door vragen te stellen, brengen we samen die van jou in kaart.

2. Op maat
We passen onze trainingen altijd aan. Op iedere situatie.

3. Praktisch
Met onze concrete oefeningen maken wij van theorie dagelijkse praktijk.

4. Plezierig 
We leren beter wanneer we iets leuk vinden. De trainingen van September zijn plezierig als het kan, serieus wanneer het moet.

5. Aandacht voor jou
Luisteren vormt de basis van onze training. Bij September is er altijd aandacht voor het individu.

6. Groeigeluk
Wat je vandaag in de training leert, kun je in de volgende dag toepassen. Mocht dit toch niet zo zijn, dan krijg je een lesbezoek met coachgesprek cadeau.