fbpx

Subsidies

✓ Beoordeeld met een 8,9

✓ 10+ jaar ervaring

✓ CRKBO & NRTO gecertificeerd

Gemiddelde
beoordeling

8.9

Actuele subsidies

Scholen en docenten kunnen geregeld een beroep doen op subsidies en regelingen voor het financieren van training en ontwikkeling. Wil je het Groeigeluk op jouw school structureel verbeteren en met onze trainingen aan de slag? Hieronder vind je een overzicht van subsidies waarmee je onze trainingen kunt financieren. Onze onderwijsadviseurs adviseren je graag over hoe je deze kunt inzetten.

Werk je als leraar in het voortgezet onderwijs of wil je in die sector gaan werken? Als je daar niet de juiste bevoegdheid voor hebt, dan kun je een subsidie aanvragen om deze met een kort scholingstraject te halen. De Regeling subsidie korte scholingstrajecten VO wordt verlengd en kun je aanvragen t/m oktober 2023.

Het Nationaal Programma Onderwijs, van het ministerie van OCW, is gericht op herstel én ontwikkeling van het onderwijs, op het inhalen én compenseren van vertraging, en op het ondersteunen van iedereen in het onderwijs die het moeilijk heeft. Met dit programma wordt het totale onderwijs meerjarig ondersteund om de gevolgen van de coronacrisis te ondervangen.

Elke school krijgt extra geld om leerlingen heel gericht te helpen. De menukaart van het Nationaal Programma Onderwijs bevat een lijst met effectieve interventies om leerlingen gericht te helpen. Meer informatie vind je hier.

Het Nationaal Programma Onderwijs is met twee jaar verlengd. Het geld uit het programma kan nu ook worden ingezet in de schooljaren 2023-2024 en 2024-2025, als dat nodig is. Het basisbedrag per leerling (primair onderwijs) 2023-2024 is circa 500 euro.

Lees meer.

Verschillende subsidies voor activiteiten in het onderwijs voor het verminderen van taal- en onderwijsachterstanden. Daar vallen ook onder brede talentontwikkeling en cultuureducatie, en de inzet van personeel dat hierbij kan ondersteunen.

Het gaat om de volgende activiteiten:

  • versterken van taal transformatie Brede school academie
  • taal en onderwijs voor nieuwkomers primair onderwijs of voortgezet onderwijs
  • NT2 onderwijs voor volwassenen, hbo+ zonder inburgeringsplicht
  • talentontwikkeling primair onderwijs
  • talentontwikkeling voortgezet onderwijs
  • cultuureducatie, cultuur voor ieder kind
  • onderwijsondersteunende activiteiten

De deadline voor aanvragen is op 1 oktober.

Heb je samen met enkele collega’s (van je eigen of een andere school) een plan om de kwaliteit van het onderwijs op Amsterdamse scholen te verbeteren? Dan kun je de Amsterdamse teambeurs aanvragen. Voorwaarde is wel dat alle aanvragers uit het team in het Amsterdamse onderwijs werken, bijvoorbeeld als leraar, schoolleider, teamleider of onderwijsondersteunend personeel. Verder moet je een onderwijsbevoegdheid hebben of een aanstelling als onderwijsondersteunend personeel.

Docenten hebben een scholingsbudget of persoonlijk opleidingsbudget waar ze per jaar een bepaald bedrag uit mogen opnemen om te besteden aan professionalisering. Dit wordt vaak via de scholenkoepels geregeld. Dit budget kunnen docenten gebruiken om individueel of samen met het hele team of training te volgen bij September Onderwijs.

Te veel leerlingen verlaten het funderend onderwijs zonder goede beheersing van de basisvaardigheden, zoals taal, rekenen, digitale geletterdheid en burgerschap. Met het Masterplan Basisvaardigheden wil de Overheid de ontwikkeling van deze vaardigheden verbeteren.

Lees meer.