"Elke dag groeigeluk": Een onderzoek naar groeigeluk in het Onderwijs
030 265 7658 September Onderwijs

Elke dag groeigeluk!

Afgelopen half jaar heb ik mij tijdens mijn stage als onderwijskundige bij September Onderwijs mogen verdiepen in de term ‘groeigeluk’. De ambitie van September is immers om zoveel mogelijk mensen groeigeluk te bezorgen, onder het motto Elke dag groeigeluk! Vol enthousiasme ben ik aan de slag gegaan en heb mij volledig ondergedompeld in alles omtrent het begrip groeigeluk.

Wat is groeigeluk?

Toen ik begon met mijn onderzoek waren een paar dingen voor mij al duidelijk: het is een heel positief begrip, bedacht door de oprichters van het bedrijf September. En ik wist het volgende rijtje:

Wanneer iemand groeigeluk ervaart:

1) voelt diegene zich gehoord,

2) voelt diegene zich gewaardeerd,

3) heeft diegene vertrouwen in eigen kunnen,

4) heeft diegene zin in morgen.

Ook intern bij September bezorgen we elkaar zo veel mogelijk groeigeluk: zo delen we geluksmomentjes met elkaar, vieren we kleine successen en spreken we regelmatig onze waardering naar elkaar uit! Aan de hand van beleidsstukken en wetenschappelijke literatuur, in combinatie met gesprekken met verschillende collega’s heb ik de verschillende onderdelen van groeigeluk uitgewerkt:

  • Ik voel me gehoord – Hier gaat het vooral over aandacht voor het individu. Er wordt echt naar de deelnemers geluisterd en zij merken ook echt dat ze worden gehoord. Dat laatste willen we bereiken door werkelijk iets te doen met wat wij horen van de deelnemers, onder andere door op hun input terug te komen. De trainingen en trajecten worden daarop onder andere zo goed mogelijk aangepast. Dit is niet altijd mogelijk doordat er veel verschillende deelnemers zijn met verschillende wensen, niveaus en skills. Als er tijdens de training niet iets met de wensen van de deelnemers gedaan kan worden, krijgen zij hier wel terugkoppeling over en wordt er met hen besproken hoe we toch aan hun wensen tegemoet kunnen komen. 
  • Ik voel me gewaardeerd – Het gaat erom dat de deelnemers zich gewaardeerd voelen tijdens de training en tijdens de voorbereiding en evaluatie hiervan. Wanneer deelnemers zich gewaardeerd voelen, gaat het er vooral om dat de deelnemers positief worden benaderd. Er wordt uitgegaan van het positieve en wat al goed gaat. Er worden veel complimenten gegeven. Deze gaan niet alleen over dat je iemand persoonlijk waardeert, maar ook over wat iemand doet en zijn of haar gedrag. Denk hierbij aan de geleverde input en tijdsinvestering.
  • Ik heb vertrouwen in eigen kunnen – Hier gaat het erom dat het vertrouwen van de deelnemers in dat wat hen wordt geleerd tijdens de training groeit. Hierdoor krijgen de deelnemers meer plezier in hun werk. Mensen kunnen zich onzeker voelen in bepaalde situaties. Tijdens de training krijgen zij bevestiging van hun eigen kunnen en inzicht in hun kwaliteiten, wat de eventuele onzekerheid deels weg kan nemen.
  • Ik heb zin in morgen – Deelnemers kunnen de volgende dag in de praktijk toepassen wat ze tijdens de training hebben geleerd. Dit komt ten eerste omdat ze weten hoe ze het kunnen toepassen en wat ze eraan hebben en ten tweede omdat ze hier ook zin in hebben! Het is daarvoor belangrijk dat dat wat zij leren praktisch, concreet en toepasbaar is. Er zou bijvoorbeeld tijdens de training alvast een plan gemaakt kunnen worden over hoe het geleerde morgen toegepast kan worden in een bepaalde les. Door de theorieën positief te brengen, deelnemers vertrouwen te geven dat ze het ook kunnen toepassen en een positieve sfeer te creëren tijdens de trainingen krijgen zij hier ook zin in! 

 

Wij leren ook graag!

Ik begrijp de ontwerpers van het begrip ‘groeigeluk’ wel: hoe mooi is het wanneer je deelnemers van trainingen en trajecten die gevolgd zijn bij jouw bedrijf deze ervaring rijker kunt maken? En stel je voor dat de docenten dan ook weer groeigeluk kunnen overbrengen op hun leerlingen… Wauw!

Om zoveel mogelijk mensen groeigeluk te kunnen laten ervaren, doen wij ons best onze trainingen en trajecten te blijven verbeteren. En hoe kan dat beter doen dan door te luisteren naar de deelnemers? Zij weten immers als geen ander in hoeverre de trainingen al groeigeluk bezorgen en waarom, en waar verbeterpunten zijn. Daarom heb ik toen ik het begrip groeigeluk goed voor ogen had, beschreven hoe wij de beste informatie van onze deelnemers kunnen verzamelen en hoe we daar efficiënt en vooral effectief mee om kunnen gaan: wie verzamelt welke feedback, en wie gaat er vervolgens wanneer, wat mee doen? We laten evaluatieformulieren invullen, we bellen deelnemers na en elk kwartaal hebben we een meeting waarin we alle binnengekomen feedback bespreken op basis waarvan we nieuwe verbeterplannen maken. We luisteren heel graag naar de feedback van de deelnemers en nemen deze erg serieus. Immers, hoe beter wij hiermee omgaan, hoe meer groeigeluk we kunnen verspreiden!

Ik ben trots en blij dat ik de komende tijd als projectmedewerker mag helpen zoveel mogelijk deelnemers groeigeluk te laten ervaren, onder andere door dit project nog verder uit te werken.

Anne Groot,

Onderwijskundige in opleiding

Wil jij ook meer groeigeluk ervaren?

Neem dan gerust contact met ons op!

  info@septemberonderwijs.nl
 (030) 265 7658