Het flexmodel: zelfstandige leerlingen door persoonlijke aandacht! | Blog
030 265 7658 September Onderwijs

Het flexmodel: zelfstandige leerlingen door persoonlijke aandacht!

Droom jij als docent wel eens van leerlingen die zelfstandig worden, zelf aangeven waar hun zwakke punten liggen en discipline hebben om zichzelf te verbeteren? We nemen je mee naar het Koning Willem II College in Tilburg, waar deze leerlingen gewoon in het wild rondlopen. Een grapje? Zeker niet, want deze middelbare school heeft twee jaar geleden gekozen voor het flexmodel. Vier klassen vol gemotiveerde leerlingen en een aantal goed getrainde docenten mochten ervaren hoe dit model werkt en welke positiviteit het teweeg bracht. Ben je benieuwd naar hun verhaal? Je leest het in dit blog.

Één van de docenten, Daisy van den Berghe, is zeer te spreken over het werken met het flexmodel. Daisy: “In het flexmodel is de rol van de mentor veranderd in de rol van de coach. Wij als docenten hebben hiervoor zelf een cursus gevolgd bij September Onderwijs, waardoor we goed wisten wat ons te wachten stond. Een voordeel van het flexmodel is dat een coach veel meer individuele spreektijd heeft met de leerling, ongeveer een kwartier per twee weken. Tijdens die coachgesprekken is er ruimte om de groei van de leerling van de afgelopen weken te bespreken. Hoe ik zo’n gesprek vorm geef, heb ik vanuit de trainingen geleerd”.

Verdiepend en verbredend rooster
Daarnaast zijn ook de lesdagen iets anders dan in een normaal rooster. Daisy: “In het eerste uur en in de laatste twee uren mogen de leerlingen zelf beslissen aan welk vak ze verder werken. Een voorbeeld hierbij is extra wiskunde als dat moeilijk is. Of juist extra Frans voor een leerling op de mavo, zodat de leerling makkelijker naar havo door kan doorstromen. Of meer uitleg over plannen als de leerling daar moeite mee heeft. Een nieuw vak zoals filosofie kan ook worden gekozen, mocht de leerling daar interesse in hebben. De methode is dus zowel verdiepend als verbredend. Als coach merk ik dat de leerlingen door de methode steeds zelfstandiger keuzes gaan maken, wat ik erg knap vind op die leeftijd”. 

Coach-trainingen
Zoals hierboven is benoemd heeft Daisy wel een opleiding tot coach moeten volgen. Daisy: “Die bestonden uit 5 trainingen van ongeveer 3 uur. September trainer/coach Cor kwam tijdens de trainingen hier op school langs, en dan bespraken we met hem wat we in verschillende situaties konden doen om de leerling zo goed mogelijk te kunnen coachen. Die informatie konden we dan meteen in de praktijk gebruiken!” Daisy heeft de trainingen als leerzaam, maar ook als gezellig ervaren. “Ik vond de theorie uit het traject interessant, maar het was tegelijkertijd ook leuk om je collega’s tijdens de training op een hele andere manier te leren kennen!”

Persoonlijke aandacht
Toen kwam natuurlijk het moment van het eerste coachgesprek. Daisy: “Vorig jaar was natuurlijk een heel lastig jaar door de pandemie. Bijna alle gesprekken waren namelijk online, en daardoor mis je inhoudelijk gewoon heel veel van je coachleerlingen. Je ziet geen lichaamshouding en de leerling heeft zoveel afleiding, dat was af en toe dus best wel moeilijk. Gelukkig is dat nu weer normaal en kunnen we de leerlingen weer face-to-face spreken”. Daisy benadrukt ook dat dit flexmodel meer ruimte biedt dan alleen coaching op schoolgerelateerde problemen. “Om erachter te komen wat er fout gaat in het leerproces, moet je vaak even diep graven. Soms kom je dan ingewikkelde thuissituaties tegen, waar we de leerling ook mee verder kunnen helpen. Door die persoonlijke aandacht in de kleine wekelijkse gesprekjes kunnen wij eigenlijk nog eerder de zorg verlenen aan die leerlingen die dat nodig hebben. Dat vind ik ook echt een groot voordeel”. Maar er zijn nog meer aspecten waar coaches de leerlingen in het flexmodel beter in kunnen begeleiden. Daisy: “Tweedejaars vinden het vrij moeilijk om te plannen, dus dat kwam wel een aantal keren terug. Daarnaast vinden veel leerlingen het moeilijk om bij vakken zoals Geschiedenis de hoofd- en bijzaken te onderscheiden, omdat voor hen alles belangrijk lijkt. Dat is een voorbeeld van een belangrijk aspect waar we leerlingen in begeleiden om te groeien”.

Positieve leerlingen
De leerlingen waren eigenlijk net zo positief als de coaches over het flexmodel. Daisy: “De leerlingen hebben zichzelf moeten opgeven om in deze klassen te komen, wat maakte dat ze al iets gemotiveerder waren om deze manier van onderwijs toe te passen. We merkten dat de persoonlijke aandacht en de zelfreflecties de leerlingen zelfbewust en vooral zelfstandig maakten. Door de zelfreflectie weet een leerling bijvoorbeeld heel goed waar hij of zij wel en niet goed in is, en waar juist nog punten te behalen zijn. De groei die dan volgt, heeft echt een positief effect op de leerlingen, wat we willen vasthouden”.

De coachende school
Of het Koning Willem II College in de toekomst nog meer met het flexmodel wil werken? “Aan het einde van dit jaar wordt besloten of we dit model aan een groter deel van de school gaan aanbieden. Hiervoor hebben we nog wel veel meer getrainde docenten nodig. Ik ben zelf door Cor opgeleid om zijn trainingen over te nemen, dus dat gaat al de goede kant op. Ik denk wel dat het toekomstbeeld positief is, wat betreft het model. Elke leerling verdient en wil een beetje persoonlijke aandacht, en het flexmodel maakt dat mogelijk!”

Wil je meer weten over de coachende school? Bekijk de coach-trainingen van September Onderwijs!


Op de foto: Docent Daisy van den Berghe